hds-logo-site.png

За нас

Heat Development Solutions е консултантска компания, специализираща в сферата Обучение и развитие на хората и организациите, основана през 2003г.
Нашата мисия е да помагаме на хората и организациите да стават по-добри в това, което правят. Стремим се да предоставяме съвременни решения, прилагайки иновативни и ангажиращи методи, стойностни програми, водени от опитни треньори и фасилитатори.

Във всичко, което правим се водим от нашите ценности:

Непрекъснато учене. Вярваме, че бъдещето принадлежи на тези, които не спират да учат. Не може да се разчита, че това, което е направило някой успешен в миналото, ще доведе до подобен успех в бъдеще. Ние приветстваме и окуражаваме ученето през целия живот. Практикуваме нагласа за развитие, осмеляваме се да опитваме нови неща, учим се от неуспехите и разширяваме своите умения. Освен това, следим тенденциите и се позиционираме

Доверие. Без доверие няма взаимоотношения. Ние изграждаме отношения на доверие като сме открити, честни и проактивни комуникатори, добри слушатели, компетентни професионалисти, изграждащи взаимнополезни партньорства и грижещи се за най-добрите интереси на нашите клиенти.

Създаваме промяна. Да сме полезни и да генерираме позитивно въздействие е смисъл на нашата работа. Отделяме време, за да разберем в дълбочина целите и очакваните резултати за нашите клиенти, подкрепяме и осигуряваме правилните насоки като прилагаме иновативни и ефективни методи, носещи реални резултати.

Стратегия и бизнес развитие

Чрез съвременни уъркшоп програми ще ви помогнем за разработване на адаптивна стратегия, развитие на стратегически подход в продажбите, разбиране на различните клиентски сегменти, дизайн на Customer Value Proposition, създаване или подобряване на бизнес модел и др. Ние също сме ексклузивен дистрибутор за България на The Virtual Sales Academy® - онлайн облачна 50-часова академия за развитие на търговските умения, достъпна 24/7 от всяка точка.

Работодателска марка

Ние ще ви подпомогнем в разработването на вашата стратегия за работодателска марка чрез дефиниране идентичността на организацията, идентифициране на различните сегменти служители/ кандидати, дизайн на Employee Value Proposition и дефиниране на каналите за промотиране на работодателската ви марка.

Културна трансформация

Ако имате нужда от промяна в организационната култура, въвеждане на нови корпоративни ценности или от промяна в начина на мислене и поведение на хората, това е правилното решение за вас. Ползваме доказан процес, разнообразие от иновативни методологии, прилагани от опитни фасилитатори, съобразени с вашите нужди и цели.

Бизнес преговори

Станете по-добър преговарящ с нашите стойностни програми, иновативни методи, опитни треньори, доказани резултати и дългогодишна репутация. Предлагаме четири модула, покриващи различни аспекти на бизнес преговорите: Процес и принципи на бизнес преговорите (ниво Бронз), Човешкият фактор в преговорите (ниво Сребро), Изкуството в преговорите (ниво Злато) и Пътят на съвършенството в преговорите (ниво Черен колан).

Развитие на лидерство

Обучителната програма "Мъдрост и лидерство" повишава способността на лидерите на водят мъдро, чрез развитие на тяхната осъзнатост, изграждане на устойчивост, постигане на правилна преценка и успешно адресиране на предизвикателствата в съвременната динамична V.U.C.A. среда. Мъдрите лидери постигат максимална ефективност и резултати с минимум ресурси. Това ги прави по-балансирани и успешни дългосрочно, което важи и за техните екипи и организации.

Личностно и екипно развитие

Ние ще ви помогнем да станете по-добри в това, което правите, и като личност, и като екип. Нашите опитни треньори разработват и водят ефективни обучителни програми в разнообразни сфери, които постигат устойчив резултат благодарение на прилагането на иновативни и ангажиращи методи за учене като AIKIDO TRAINING LINE® и LEGO® SERIOUS PLAY®.

Lego® Serious Play®

LEGO® SERIOUS PLAY® е иновативен метод за фасилитиране, базиращ се на убеждението, че всеки може да допринесе към дискусията, решенията и резултатите.Чрез използването на визуални, слухови и кинестетични умения, се повишава значително способността на участниците да учат и разбират. Повече...

Aikido Training Line®

Aikido Training Line® е иновативна и ефективна методология за обучение и развитие, комбинираща съвременните тенденции в ученето с практики от източните бойни изкуства и по- конкретно Айкидо. Повече...

Нашият подход в обучението

Преди

анализ на нуждите, целите и очакванията;
комуникиране на обучението;
предварителна работа с участниците.

По време

интерактивни програми с реално прилагане на новооткритите умения;
иновативни методи, които ангажират участниците и постигат дълготраен ефект.

След

оценка на удовлетвореността и ефекта;
доклад с обобщение и препоръки;
проследяване на напредъка;
надграждащи програми.


Подхождаме изключително отговорно към всяко обучение и го възприемаме като консултантски проект, с който се цели реален ефект и промяна. Подходът ни има ясно изразен фокус в стимулиране на участниците за прилагане на наученото в практиката си, като работим целенасочено в тази посока на всеки етап от обучението.


гр.София 1421
бул. “Арсеналски” 9
ет. 1, офис 4
тел./факс: (02) 862 5396
office@heatds.com