Aikido Training Line®

Aikido Training Line® е иновативна и ефективна методология за обучение и развитие, комбинираща съвременните тенденции в ученето с практики от източните бойни изкуства и по- конкретно Айкидо. В стремежа си да предоставяме съвременни тренинг решения, забелязахме нуждата от по- интегриран, междукултурен и задълбочен подход на обучение и личностно развитие. Установихме, че нашия западен подход може ефективно да бъде обогатен и подсилен с елементи, идващи от традиционните Източни практики за осъзнатост и пълноценност, характерни за бойните изкуства. Нашият екип от опитни тренери, заедно с Тодор Гетов сенсей (5 -ти дан, Айкикай) разработиха уникални и силно ангажиращи тренинг програми, включващи принципи и практики от бойното изкуство Айкидо- ефективно като бойно изкуство, но и като система за личностно развитие.

Методът

Aikido Training Line - circles
Методът Aikido Training Line® съчетава по уникален начин съвременните западни тенденции в обучението с древната мъдрост на Изтока, където от дълбока древност се изучава човешката природа. Силно интерактивният обучителен подход е обогатен с елементи от Айкидо за по- пълното разбиране и осъзнаване на ситуациите, нагласите и поведенията. Леките физически упражнения дават възможност за реалното преживяване и интуитивното запомняне на основните послания и принципи, което повишава степента и дългосрочността на прилагането им. Обучението предoставя задълбочен подход на развитие отвътре- навън, който ангажира участниците и води до устойчивост на придобитите знания и умения. Като резултат участниците реално повишават своята увереност, ефективност и удовлетвореност при взаимодействията с другите.

Примерни Програми

 • Изграждане на лидерско присъствие
 • Проактивност и адаптивност за успех в динамичната среда
 • Емоционална интелигентност
 • Социална интелигентност
 • Човешкият фактор в бизнес преговорите
 • Изкуството в бизнес преговорите
 • Автентичност и почтеност в продажбите
 • Проактивност и вътрешна мотивация
 • Междуличностна комуникация и трудни разговори
 • Сътрудничество и взаимодействие в екип
 • Управление на конфликти и различия
 • Справяне с оплаквания и „трудни“ клиенти
 • Управление на стреса и постигане на баланс
 • Умения за работа под/без напрежение и др.

гр.София 1421
бул. “Арсеналски” 9
ет. 1, офис 4
тел./факс: (02) 862 5396
office@heatds.com