Варна

14 - 15 май Изкуството в бизнес преговорите (Модул 3)
04 - 05 юни Справяне с конфликти и трудни поведения


Ако се интересувате от участие или имате нужда от повече информация, моля свържете се с нас на
training@heatds.com или 02 862 5396.