Минало, настояще и бъдеще на ЧР лидерството

20 - 22 март, София


Записването за тази тема е приключило - за повече информация, моля свържете се с нас на
training@heatds.com или 02 862 5396.