Предстоящо: Човешкият фактор в бизнес преговорите (Модул 2)

15 - 16 април, София


Ако желаете да участвате в обучението или имате нужда от повече информация, свържете се с нас на
training@heatds.com или 02 862 5396.
Онлайн записване за участие можете да направите тук