Lego® Serious Play®

Методът LEGO® SERIOUS PLAY® е създаден в отговор на сериозните предизвикателства, пред които се изправя LEGO в средата на 90-те. Първоначално процесът е бил създаден за разработване на вътрешната стратегия на компанията, а по- късно LEGO решават да я предоставят на света. Търсейки инструмент, който да отключва въображението и иновацията в компанията, LEGO осъзнават, че решението може да бъде намерено вътре в тяхната система- точно както LEGO от десетилетия казва на децата да “строят своите мечти”, така и възрастните вероятно биха могли да строят своята визия за бъдеща стратегия.

Методология

LEGO® SERIOUS PLAY® е иновативен метод за фасилитиране, базиращ се на убеждението, че всеки може да допринесе към дискусията, решенията и резултатите. Методът ефективно отключва знанията и потенциала на всички участници в процеса. Чрез използването на визуални, слухови и кинестетични умения, се повишава значително способността на участниците да учат и разбират. Всеки участник построява 3D LEGO® модел в отговор на въпросите на фасилитатора, ползвайки специални LEGO® комплекти. Тези модели служат като метафора и база за групова дискусия, споделяне и обмен на информация и знание, разработване на стратегия, стартиране на иновация, решаване на проблем, взимане на решение и др.

Приложения

 • Разработване на стратегия
 • Развитие на екипи
 • Бизнес развитие
 • Иновации и креативност
 • Организационна култура и ценности
 • Подобряване на комуникацията
 • Промени и управление на промяната
 • Разработване и подобряване на продукт или услуга
 • Разчупване на рутинното мислене
 • Реорганизации, придобивания и сливания
 • Решаване на комплексни и динамични предизвикателства
 • Справяне с различията в екипите и организацията
 • Стратегическо мислене и планиране и др.

За да научите как LEGO® SERIOUS PLAY® може да отговори на вашите нужди от обучение и развитие, свържете се с наш сертифициран фасилитатор на training@heatds.com или 02 862 5396.

гр.София 1421
бул. “Арсеналски” 9
ет. 1, офис 4
тел./факс: (02) 862 5396
office@heatds.com