Изкуството в бизнес преговорите (Модул 3)

14 - 15 май, Варна


Записването за тази тема е приключило - за повече информация, моля свържете се с нас на
training@heatds.com или 02 862 5396.