УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ…или как да водим трудни разговори, без да губим клиенти/колеги?

19 - 20 ноември, София


Записването за тази тема е приключило - за повече информация, моля свържете се с нас на
training@heatds.com или 02 862 5396.