Методът

Aikido Training Line® е иновативен кинестетичен метод за учене, базиран на концепции и практики от японското бойно изкуство Айкидо. Методът подобрява качеството на обучение чрез по-задълбочено разбиране, улесняване на трансфера и дълготрайния ефект на новоткритите знания. Базиран е на практическа мъдрост, но също така е много добре научно подкрепен.

Уникалността на метода е във възможността за преживяване и практикуване на концепции, които иначе биха могли само да бъдат обяснявани – самоконтрол, емоционална и ситуационна осъзнатост, присъствие, въздействие и др.

Подходът на развитие отвътре-навън, комбиниран с прилагането на движение, метафори и истории, прави метода високоефективен. Той може да бъде успешно ползван за развиване на разнообразни умения в бизнес среда и за личностно развитие.

Как работи?

Aikido Training Line - circles

Aikido Training Line® стимулира участниците сами да откриват знанията. По този начин те генерират знанието вместо просто да абсорбират нова информация. Обясненията са сведени до минимум и фокусът се измества върху демонстриране, метафори, истории и активна практика. Ангажиран е целият мозък и съответно ученето е значително по-дълбоко.

Методът работи на принципа проба-грешка като надгражда върху грешките. Те са като суров материал, върху който участниците постепенно изграждат знанията си. Дори идеите да са грешни, те са важни. Докато разбират защо техните първоначални идеи не работят, участниците започват да се ангажират с проблема. Така вместо да запаметяват верния отговор и да зависят от външна експертност за него, те създават свое собствено разбиране.

Aikido Training Line® има много различни приложения. Сред най-популярните ни тренинг програми, разработени с метода са: управление на конфликти, водене на преговори, развитие на лидерство, справяне със стреса, умения за презентиране, проактивност и много други.

Сертифициране

Нашата организация е акредитирана да сертифицира обучители по метода Aikido Training Line®. Има три нива на сертифициране:

Certified Trainer in Aikido Training Line® - получава се при преминаване на 4-дневната сертификационна програма, водена от акредитиран Master Trainer. Следващата програма е планирана за 27-30 октомври 2020 в София.

Certified Senior Trainer in Aikido Training Line® - минимум 2 години практика с метода, участие в поне 1 приложно обучение всяка година. Нивото Senior Trainer може да разработва и води приложни обучения за нивото Trainer след одобрение на програмите от страна на The Committee of Master Trainers.

Accredited Master Trainer in Aikido Training Line® - минимум 4 години практика с метода, участие в поне 1 приложно обучение всяка година. Допълнително към нивото Senior Trainer, Master Trainer нивото е оторизирано да провежда сертификационни обучения.

Защо да се сертифицирам?

За Обучители (професионални треньори, консултанти, коучове, преподаватели в учебни заведения, вътрешнофирмени обучители и специалисти обучение и развитие): обогатявате и подобрявате настоящите си учебни програми и инструменти; придобивате нови компетенции и разширявате своето портфолио; имате възможност за кариерно развитие в международна среда; създавате конкурентно предимство чрез ползване на иновативен, атрактивен и ефективен метод за учене.

За Инструктори (инструктори по бойни изкуства, йога инструктори и др.): разширявате настоящата си практика с добавянето на нови сфери като водене на обучения за корпоративни клиенти и масова аудитория; получавате задълбочено разбиране за бойното изкуство като система за личностно развитие; подобрявате качеството на преподаване в настоящата си практика. След завършване на сертификационната програма, участниците имат правото да ползват метода Aikido Training Line® в своята работа без никакви ограничения.

Ако сте обучителна организация и се интересувате от промотиране на метода в своята държава, можете да станете партньор и да получите правата за организиране на сертификационни програми на местно ниво.

Ако се интересувате от метода Aikido Training Line®, моля свържете се с нас за повече информация на training@heatds.com или тел. +359 2 862 5396.

гр.София 1421
бул. “Арсеналски” 9
ет. 1, офис 4
тел./факс: (02) 862 5396
office@heatds.com