Методът

Създаден на база 40-годишна изследователска практика от израелския учен д-р Моше Фелденкрайс, този революционен метод работи с вродената за мозъка способност за учене и повишаване на човешкия потенциал независимо от възрастта. Методът използва движението, за да подобри функционирането на тялото и мозъка, връщайки ни към нашия естествен и хармоничен начин на функциониране. Базиран е на принципи от невробиологията, физиката, инженеринга, ученето и човешкото развитие и може да помогне на всеки, който иска да се развива физически и ментално, както и да подобри качеството си на живот.

Практикуването на метода Feldenkrais може да донесе редица терапевтични ползи, да усъвършенства специализирани физически умения и дори да подобри креативното изразяване. Устойчивостта, адаптивността и възстановяването са ключови теми в метода.

Когато разделим движението на малките му части, комбинираме действието с вниманието и усещането си, тогава нещата, които са изглеждали невъзможни, стават възможни, леки и грациозни.

“Направете невъзможното възможно, възможното - лесно, а лесното - елегантно.”
Моше Фелденкрайс

Как работи?

По редица причини в хода на нашия живот определени физически, емоционални и психологически модели се превръщат в навици, които се загнездват в мозъка ни. Тези навици стават проблематични или ограничаващи, когато започнат прекомерно да доминират или да възпрепятстват по-лесни, по-удобни и ефективни начини на функциониране.

Feldenkrais помага на мозъка ви да прекъсне тези обичайни модели, като изследва и научава нови и разнообразни начини на движение. Този процес припомня на вашия мозък, мускули и нервна система по-лесните възможности и ви помага да научавате нови. Създавайки повече избори за движенията си, можете буквално да се научите да се движите отвъд ограниченията си.

Уроците развиват осъзнатост за това как навиците на тялото и движенията влияят на всичко, което правите. От друга страна, тялото ви заедно с инстинктите, чувствата и мислите образуват едно интегрирано цяло – образът на аза. В резултат на това много хора откриват, че подобряването на движението им улеснява подобряването на всичко, което правят, включително способността им да мислят, реагират, чувстват и действат в света.

Ползи

Какво може да направи методът Feldenkrais® за вас?

  • подобрява стойката, дишането, гъвкавостта и координацията
  • променя двигателни навици, които предизвикват болка, напрежение и затруднения
  • усъвършенства физическите ви умения, подобрявайки това, което вече правите добре и развивайки това, което искате да направите
  • намалява стреса
  • подобрява силата, стабилността и баланса
  • повишава себеосъзнатостта, подобрява образа на аза и удовлетвореността
  • увеличава изборите за действие и поведение

ATM класове

Груповите практики в метода Feldenkrais® се наричат Awareness Through Movement® (ATM) уроци, т.е. уроци за осъзнатост чрез движение. АТМ практиките представляват бавни, леки и осъзнати движения, които постигат значими ефекти по отношение на силата, гъвкавостта и цялостната интегрираност на тялото и съзнанието. Тези уроци са директно свързани с функционални движения от ежедневния живот като ефикасно ходене, безопасно повдигане на предмети, по-лесно и по-пълно дишане, подобряване на позата в седнало и изправено положение.

Практиките продължават обикновено между 30 и 45 минути. Най-често се правят в легнало положение и в различни позиции: по гръб, по корем или странично. Обучаващият води участниците през поредица от движения, които трябва да се правят внимателно и в комфортен обхват. Обикновено движенията не се демонстрират, а се дават вербални инструкции. Това стимулира участниците да поемат отговорност за своето учене и да откриват сами решения на проблемите, което повишава значително ефекта от обучението.

Съществува огромно ранообразие от уроци - от прости и с минимално движение, до комплексни и динамични. Комфортът, лекотата и качеството на движение са най-важните критерии за развиването на по-голяма себеосъзнатост, подобряването на образа на аза и повече избори и свобода за действие.

Ако се интересувате от заниманията с метода Feldenkrais® и имате нужда от повече информация, моля свържете се с нас на training@heatds.com или тел. +359 2 862 5396.

гр.София 1421
бул. “Арсеналски” 9
ет. 1, офис 4
тел./факс: (02) 862 5396
office@heatds.com