Процес и стратегия на бизнес преговорите (Модул 1)

12 - 13 март, София


Записването за тази тема е приключило - за повече информация, моля свържете се с нас на
training@heatds.com или 02 862 5396.