Предстоящо: /онлайн/ БИЗНЕС ПРЕГОВОРИ: Ключови аспекти на преговорите, Bronze Certificate

07 - 08 октомври, София

Интензивната програма предоставя съвременни умения и концепции в бизнес преговорите, като включва широк обхват кооперативни и конкурентни стратегии за преговаряне. Като резултат от модула, участниците ще получат задълбочено разбиране и умения за цялостното управление на процеса на преговорите - от подготовката до финализирането на сделката.

За кого: Модулът е подходящ за участници с малък опит в специализирани обучения по темата и за опитни преговарящи, които ще ревизират и получат по-задълбочено разбиране на съвременните базови концепции в бизнес преговорите.

Програма:

  • Подходи в бизнес преговорите - мек, твърд и принципен
  • Стилове на поведение при водене на преговори
  • 4-те ключови принципа в преговорите
  • Подготовка за успешни преговори - елементи и стратегия
  • Управление на процеса на преговорите
  • Интегративни преговори - умения за генериране на стойност
  • Дистрибутивни преговори - успешно претендиране за стойност
  • Комуникационни умения в преговорите
  • Разпознаване и неутрализиране на тактики в преговорите

Цената за участие в двудневното онлайн обучение е 265 евро, без включен ДДС. Таксата се заплаща до 10 дни преди началото на програмата. Вариантите за отстъпки са следните: при записване за 2 модула – 10%; при записване за 3 модула – 15%; при записване за 4-те модула – 20%.


Ако желаете да участвате в обучението или имате нужда от повече информация, свържете се с нас на
training@heatds.com или 02 862 5396.
Онлайн записване за участие можете да направите тук