Предстоящо: /онлайн/ БИЗНЕС ПРЕГОВОРИ: Стратегически преговори, Gold Certificate

25 - 26 ноември, София

Стратегическите преговори включват много повече от избор между сътрудничещ и конкурентен подход. Те се отличават с висока степен на комплексност и балансиране между множество фактори - краткосрочни и дългосрочни резултати, междукултурни аспекти, връзки и възможности в по-широк контекст (извън масата на преговорите), предвиждане на вероятни сценарии и тяхната превенция. Като резултат от модула участниците ще подобрят уменията си за стратегически преговори чрез повишаване на ситуационната си осъзнатост виждане на голямата картина, прилагане на проактивност и креативност, ефективна приспособимост към нова информация и непозната среда.

За кого: Модулът е подходящ за опитни преговарящи, които са преминали обучения и вече владеят рационалните и емоционалните аспекти на преговорите от предходните два модула. Участниците ще бъдат подготвени да водят комплексни преговори, касаещи дългосрочни отношения, при които залозите са големи и провалът не е опция.

Програма:

  • Проактивност и движение в преговорите
  • Ефективно преодоляване на бариери от всякакъв характер - вътрешни и външни
  • Прилагане на креативно мислене за разрешаване на безизходни ситуации
  • Цветните кодове на Купър за ситуационна осъзнатост
  • Развитие на ситуационна осъзнатост
  • Изграждане на стратегическа адаптивност в преговорите
  • Справяне с междукултурните различия в преговорите

Цената за участие в двудневното онлайн обучение е 265 евро, без включен ДДС. Таксата се заплаща до 10 дни преди началото на програмата. Вариантите за отстъпки са следните: при записване за 2 модула – 10%; при записване за 3 модула – 15%; при записване за 4-те модула – 20%.


Ако желаете да участвате в обучението или имате нужда от повече информация, свържете се с нас на
training@heatds.com или 02 862 5396.
Онлайн записване за участие можете да направите тук