Предстоящо: БИЗНЕС ПРЕГОВОРИ: Black Belt умения за преговори, Black Belt Certificate

09 - 10 декември, София

Преговорите са комплексно умение, което се учи през целия живот. Тo включва множество и разнообразни аспекти, които добрият преговарящ трябва да владее. Черният колан в бойните изкуства не е краят на обучението, а начало за едно по-напреднало ниво на усъвършенстване. В японските бойни изкуства степента при придобиване на черен колан се нарича Shodan и буквално означава “първа стъпка”. Приема се, че ученикът се е “научил да ходи” и вече може да започне “пътуването”. По същия начин на този етап техниките и принципите в преговорите са усвоени и е време да бъдат практикувани по нов, по-пълен, осъзнат и свободен начин. Настоящата програма предоставя именно тази възможност - обучителна практика на по-високо ниво.

За кого: Успешно преминалите предходните три модула от програмата “Бизнес преговори” на Heat Development Solutions (Bronze, Silver и Gold Level Certificates) са квалифицирани за настоящата програма и придобиването на Black Belt Level Certificate. В програмата могат да се включат и участници, които не са преминавали предходните модули, като в този случай те ще получат стандартен сертификат за преминатото обучение. Полезността за новите участници е във възможността да тестват и преосмислят настоящите си подходи, водейки преговори с висока степен на предизвикателство с обучени опоненти.

Програма: Програмата е изцяло интерактивна и се базира на провеждането на комплексни ролеви игри, които изискват прилагането на придобитите знания и умения от трите предходни модула. Подобен подход улеснява трансфера на наученото в реалната практика на участниците, тренирайки ги да забелязват нуждите и възможностите в ситуациите.

Цената за участие в двудневното обучение е 395 евро, без включен ДДС. Таксата се заплаща до 10 дни преди началото на програмата.


Ако желаете да участвате в обучението или имате нужда от повече информация, свържете се с нас на
training@heatds.com или 02 862 5396.
Онлайн записване за участие можете да направите тук